ΩΡΙΩΝ - Το Δίκτυο των Κυνηγών
Διαβούλευση σχεδίου νόμου για την ευζωία των ζώων συντροφιάςΗ Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δολοφονεί το κυνήγι

Our Club's aims and actions taken

  1. The protection of the environment
  2. The growth of ecological and hunting conscience, while spreading to the society the hunting ethics
  3. The development of a national and international network for collaboration, interchanging information and legal assistance for local and national environmental problems
  4. The support of every effort of habitat improvement, wildlife enhancement projects and similar activities throughout Hellas
  5. The undertaking of initiatives for the accomplishment and promotion of National or European projects for the management of biotopes
  6. The study and the planning of actions and projects, which will assist preservation and upgrade of the hunting institution, their proposal to the Hunting Organizations and where possible, accomplishing them by our Network members
  7. The immediate response and intervention, wherever the "anti-hunting" propaganda, offends our hunting ideal in any way, either with slanderous reports or words or in any misleading way. We will protect our rights taking legal proceedings
  8. The immediate denunciation of any "anti-hunting" activities, like propaganda, as well as poaching and illegal timbering or building to the competent authorities, like Hellenic Forestal Authorities, Hunting Organizations or the Hellenic Federal Game Guards
  9. We gather information and data, as well as legal knowledge, to achieve our Club's goals
  10. We encourage and strengthen relationship between our members in various meetings, events, excursions, e.t.c