ΩΡΙΩΝ - Το Δίκτυο των Κυνηγών
Διαβούλευση σχεδίου νόμου για την ευζωία των ζώων συντροφιάςΗ Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δολοφονεί το κυνήγι
ΩΡΙΩΝ: Παρακολούθηση της μετανάστευσης της μπεκάτσας με τη χρήση δορυφορικών πομπών
ΩΡΙΩΝ - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ
Κρήτης 2,  15127, Μελίσσια-Αθήνα
www.orion.net.gr   orion@orion.net.gr

Αθήνα, 9/1/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρακολούθηση της μετανάστευσης της μπεκάτσας με τη χρήση δορυφορικών πομπών

Ο Ωρίωνας, στο πλαίσιο της γενικότερης δράσης του για την προώθηση και υπεράσπιση της κυνηγετικής ιδέας αλλά και την ανάπτυξη φιλοθηραματικών δράσεων, ξεκινά την υλοποίηση ερευνητικού αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο “Παρακολούθηση της μετανάστευσης της μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στην Ηπειρωτική Ελλάδα με τη χρήση δορυφορικών πομπών”.

Το πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Άγριας Πανίδας του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης (ΚΟΜΑΘ).

Σκοπός του προγράμματος είναι η συλλογή δεδομένων για τις μετακινήσεις της μπεκάτσας και γενικότερα στοιχεία της οικολογίας της.

Οι μπεκάτσες θα συλληφθούν σε περιοχές της Μακεδονίας, θα τοποθετηθούν κατάλληλοι δορυφορικοί πομποί παρακολούθησης και θα απελευθερωθούν άμεσα, σύμφωνα με τους κανόνες για τον ασφαλή χειρισμό πτηνών για ερευνητικούς σκοπούς.

Τα δεδομένα των πομπών παρακολούθησης θα συλλέγονται από δορυφόρους και θα αποστέλλονται στην επιστημονική ομάδα του προγράμματος, για 2-4 έτη που είναι η συνήθης διάρκεια ζωής της μπαταρίας των πομπών.

Το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά ή εθνικά κονδύλια και δεν προβλέπεται αμοιβή για όσους θα συμμετάσχουν στην υλοποίησή του, η οποία θα στηριχθεί στον εθελοντισμό και τις χορηγίες οργανώσεων και απλών κυνηγών για την προμήθεια και λειτουργία των πομπών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Ωρίωνα, www.orion.net.gr, e-mail: orion@orion.net.gr.

 Για τον Ωρίωνα,
Με εκτίμηση,
 
O Πρόεδρος


Θωμάς Μπατσέλας
ΩΡΙΩΝ  - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ Ο Γ.Γραμματέας


Νίκος Παπαϊωάννου