ΩΡΙΩΝ - Το Δίκτυο των Κυνηγών
Διαβούλευση σχεδίου νόμου για την ευζωία των ζώων συντροφιάςΗ Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δολοφονεί το κυνήγι
ΩΡΙΩΝ: Γνωστοποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας ΟΡΣΑ-WWF
Ω Ρ Ι Ω Ν  - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ
Κρήτης 2,  15127, Μελίσσια-Αθήνα
www.orion.net.gr   orion@orion.net.gr
Αθήνα, 23/5/2011

Προς: Οργανισμό Αθήνας
Υπόψη προϊσταμένης, κ.Ελ.Ηλιοπούλου και
Γρ.Ενημέρωσης του Πολίτη, κ.Γ.Στεφανόπουλος

Κοινοποίηση:
- Υπουργό ΠΕΚΑ, κ.Τ.Μπιρμπίλη
- Ιστοσελίδα του Ωρίωνα

Θέμα: Γνωστοποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας ΟΡΣΑ-WWF

Αξιότιμη κα Ηλιοπούλου,

για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών μας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε μέσω e-mail σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Αθήνας και του WWF για τη "μελέτη των αλλαγών καλύψεων γης στην Αττική και την αποτύπωση της έντασης της αυθαίρετης δόμησης".

Το πρωτόκολλο αναφέρεται ως συνημμένο στην απόφαση του 6ου θέματος της 3ης τακτικής συνεδρίασης της ΕΕ του Οργανισμού, της 2/3/2011 με τίτλο: "Έγκριση Υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με την WWF".

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

  Για τον Ωρίωνα
Με εκτίμηση,
  
  O Πρόεδρος


Δημήτρης Χριστοδουλάκης
Ω Ρ Ι Ω Ν  - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ Ο Γ.Γραμματέας


Νίκος Παπαϊωάννου
 

Σχετικός σύνδεσμος: http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4Α1Σ46Ψ840-Β

Πηγή: http://www.orion.net.gr/index.php?m=2&c=act/2011/orsa.htm (και σε pdf).