ΩΡΙΩΝ - Το Δίκτυο των Κυνηγών
Διαβούλευση σχεδίου νόμου για την ευζωία των ζώων συντροφιάςΗ Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δολοφονεί το κυνήγι
ΩΡΙΩΝ: Προετοιμασία περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Ω Ρ Ι Ω Ν  - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ
Κρήτης 2,  15127, Μελίσσια-Αθήνα
www.orion.net.gr   orion@orion.net.gr
Αθήνα, 3/6/2010

Προς: - Υπουργό ΠΕΚΑ κα Τ.Μπιρμπίλη
- Υφυπουργό ΠΕΚΑ, κο Αθ.Μωραϊτη

Κοιν: - Πολιτικός κόσμος
- Μέσα μαζικής ενημέρωσης
- Κυνηγετικές οργανώσεις
- Κυνηγ.Περιοδικά και Ιστοσελίδες
- Επαγγελματίες του κυνηγ.χώρου
- Μέλη και φίλοι του Ωρίωνα

Θέμα: Προετοιμασία περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Με αφορμή την «Παγκόσμια Μέρα για τη Βιοποικιλότητα», 22/5/2010, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προχώρησε στην έκδοση σχετικού δελτίου τύπου στο οποίο γίνεται λόγος για σχέδιο νόμου περί προστασίας της βιοποικιλότητας το οποίο πρόκειται να κατατεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με το παραπάνω δελτίο τύπου, οι συντελεστές του συγκεκριμένου σχεδίου Νόμου ήταν «... δύο ομάδες με στελέχη από τις υπηρεσίες Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Διεύθυνσης Δασών και εκπροσώπους περιβαλλοντικών ΜΚΟ ...»

Αν και δεν αναφέρονται ποιες είναι οι παραπάνω περιβαλλοντικές ΜΚΟ, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πως έχουν κυκλοφορήσει δύο προτάσεις νόμου για την προστασία της βιοποικολότητας, μία από τις 19/10/2009 και μία πρόσφατη, οι οποίες ετοιμάστηκαν και συνυπογράφονται από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Στις δύο αυτές προτάσεις, διαπιστώσαμε πως προβλέπονται ιδιαίτερα μεγάλοι (κατά χρόνο) περιορισμοί θήρας, χωρίς όμως αυτοί να συνοδεύονται από σχετική επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση.

Με βάση αυτά αλλά και την εκτίμηση πως οι παραπάνω οργανώσεις συνδέονται άμεσα με τα όσα αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως θεωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση την ανάπτυξη συνεργασιών στις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες που καλείται να αναλάβει το Υπουργείο ΠΕΚΑ σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας.

Στο βαθμό όμως που η παραπάνω συνεργασία θα έχει σαν αποτέλεσμα σχέδιο νόμου που θα εφαρμοστεί στο εγγύς μέλλον και θα ρυθμίσει - περιορίσει συγκεκριμένες δραστηριότητες και χρήσεις γης σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, εκτιμούμε πως θα έπρεπε να έχουν εξασφαλιστεί μεταξύ άλλων η επιστημονική επάρκεια και η αμεροληψία των παραπάνω συνεργατών αλλά και των συντελεστών των ομάδων εργασίας εκ μέρους του Υπουργείου.

Σχετικά με τη θήρα έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε πως δεν ισχύουν τα παραπάνω, διαπίστωση που στηρίζουμε στα εξής:

  1. Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ούτε μία πρόταση των κυνηγετικών οργανώσεων που να υιοθετήθηκε κατά μέρος ή στο ακέραιο από κάποια περιβαλλοντική ΜΚΟ.
  2. Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα πρόταση από κάποια περιβαλλοντική ΜΚΟ από την οποία να προκύπτει επέκταση κατά χώρο ή χρόνο της θήρας, αντίθετα προτείνονται κατ' επανάληψη περιορισμοί της χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση.
  3. Από τις 200 περίπου βιβλιογραφικές αναφορές που υπάρχουν στον τόμο «Πτηνά» του Ελληνικού Κόκκινου Βιβλίου που εκδόθηκε πρόσφατα και προλογίζεται από την Υπουργό ΠΕΚΑ, μόνο οι εννέα (9) αφορούν θηρεύσιμα είδη και οι περισσότερες από αυτές αφορούν τα υδρόβια (αγριόπαπιες), γενικά (καταγραφές) και όχι εξειδικευμένα (βιολογία - διαχείριση). Η μοναδική ΜΚΟ που συμμετέχει σε μερικές από τις παραπάνω μελέτες είναι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
  4. Σε αντίθεση με τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ οι Κυνηγετικές Οργανώσεις στην Ελλάδα έχουν προβεί σε πλήθος ερευνών σχετικά με τη διαχείριση της θήρας και των θηρεύσιμων ειδών. Οι περισσότερες από τις παραπάνω έρευνες έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά ή επιστημονικά συνέδρια, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με τα Προγράμματα «Άρτεμις» και «Φαινολογία της Μετανάστευσης των Θηρεύσιμων Πτηνών» της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, καθιστά τις Κυνηγετικές Οργανώσεις πρώτες και μοναδικές που έχουν ασχοληθεί ερευνητικά με τα περισσότερα από τα θηρεύσιμα είδη στην Ελλάδα.
  5. Εκτός των παραπάνω, το Υπουργείο ΠΕΚΑ, ενώ αναγνωρίζει στο σχετικό δελτίο τύπου πως στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 σήμερα επικρατεί νεφελώδες τοπίο σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, εν τούτοις, προχώρησε πριν την κατάρτιση του θεσμικού πλαισίου σε διπλασιασμό σχεδόν των περιοχών που εντάσσονται σε αυτό, μετά από σχετική πρόταση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, όπως μπορεί να διαβάσει κανείς στη σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα της οργάνωσης. Στο βαθμό που ισχύει το παραπάνω, εκτιμούμε πως τόσο το Υπουργείο ΠΕΚΑ, όσο και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, θα έπρεπε πριν την αποστολή του καταλόγου με τις περιοχές προς ένταξη στο δίκτυο ΖΕΠ να δώσουν στη δημοσιότητα τα επιστημονικά κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν αυτές οι περιοχές αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που θα τις διέπει. Έχουμε στη διάθεση μας στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν πως ανάλογες διαδικασίες (ίδρυση ΖΕΠ) στο παρελθόν χαρακτηρίζονται από σημαντικές ανακρίβειες και στερούνται επαρκούς επιστημονικής τεκμηρίωσης. Στο βαθμό επομένως που ο χαρακτηρισμός κάποιας περιοχής ως προστατευόμενη, περιλαμβάνει ή ενδεχομένως θα περιλαμβάνει στο μέλλον μεταξύ άλλων περιορισμούς ή απαγορεύσεις θήρας, έχουμε έννομο συμφέρον να ενημερωθούμε για την παραπάνω διαδικασία.

Με βάση τα παραπάνω μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως τόσο η αμεροληψία όσο και η επιστημονική επάρκεια των Ελληνικών περιβαλλοντικών ΜΚΟ σχετικά με τη διαχείριση της θήρας και των πληθυσμών των θηρεύσιμων ειδών, δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα.

Αντίθετα, οι Κυνηγετικές Οργανώσεις έχουν εκπονήσει αρκετές επιστημονικές έρευνες και προγράμματα σχετικά με τη διαχείριση της θήρας και των πληθυσμών των θηρεύσιμων ειδών, αντικείμενα στα οποία εξειδικεύονται τόσο επιστημονικά όσο και εμπειρικά.

Για να χαρακτηριστεί επομένως ως αξιόπιστη, αλλά και για να γίνει κοινωνικά αποδεκτή η συγκεκριμένη, όπως και κάθε άλλη θεσμική πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται και σχετίζεται με τη θήρα και τους θηραματικούς πληθυσμούς, θεωρούμε ότι πρέπει να κατοχυρωθεί και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των Κυνηγετικών Οργανώσεων σε όλες τις σχετικές διεργασίες που θα διαμορφώσουν το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Εκτιμούμε πως για να έχει έστω και συμβολικό χαρακτήρα η έννοια της Δημόσιας Διαβούλευσης, πριν την κατάθεση του σχεδίου νόμου για τη βιοποικιλότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα πρέπει να έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που θα αναιρούν το ενδεχόμενο της μεροληψίας ή της επιστημονικής ανεπάρκειας και θα καλέσει την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος ως εκπρόσωπο των Ελλήνων κυνηγών να καταθέσει τις απόψεις της στο αντικείμενο στο οποίο εξειδικεύεται.

Σχετικοί σύνδεσμοι:
- Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 22/5/2010:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=517
- Σύντομα σε διαβούλευση το σ/ν του ΥΠΕΚΑ για τη βιοποικιλότητα:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=331
- Σημαντική επέκταση του δικτύου των ΖΕΠ για τα Πουλιά:
http://www.ornithologiki.gr/gr/politiki/show_article.php?artID=419

  Για τον Ωρίωνα,
Με εκτίμηση,
  
  O Πρόεδρος


Δημήτρης Χριστοδουλάκης
Ω Ρ Ι Ω Ν  - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ Ο Γ.Γραμματέας


Νίκος Παπαϊωάννου
 
http://www.orion.net.gr/index.php?m=2&c=act/2010/20100602.htm