ΩΡΙΩΝ - Το Δίκτυο των Κυνηγών
Διαβούλευση σχεδίου νόμου για την ευζωία των ζώων συντροφιάςΗ Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δολοφονεί το κυνήγι
1ο Γυμνασιο
Επιστολές για την αντικυνηγετική σελίδα του Γυμνασίου Μεταμόρφωσης

Τον Απρίλιο του 2003 ανακαλύψαμε την ιστοσελίδα του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης και, πιό συγκεκριμένα, μια εργασία για την πανίδα της Ελλάδος γραμμένη στα αγγλικά. Εδώ είναι ο σύνδεσμος προς τη σελίδα του σχολείου:
http://www.pi-schools.gr/sxoleia/1gym_metamorphosis/comenius2/introduction.html

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα πιστό αντίγραφο της σελίδας για την περίπτωση που δεν δουλεύει ο παραπάνω σύνδεσμος:

Navigation Bar

Introduction

THE FAUNA OF GREECE


Aristotelis

The first record on the animals of Greece dates back 2300 years ago when Aristotelis offered detailed descriptions of six hundred species in Stories about Animals. Earlier writers and poets including Homer, Aesop and Hesiod made references to animals but Aristotelis was the first to dedicate a whole work to the systematic description of the animals which existed in ancient Greece.

The next major contribution to the study of Greek wildlife was the result of the French Scientific Mission to the Peloponnese (1832-1836). Since that expedition, the number of studies of Hellenic fauna by foreign and Greek researchers has steadily increased.

Today, however, there are still many gaps in our Knowledge and it is not Known exactly how many species reside in Greece. Though the invertebrate category is the most inconclusive, there may also be vertebrate species that have not yet been scientifically studied or recorded. Though most species have been recorded, information on wildlife distribution throughout the Hellenic territory, their biology and ecology and the state of their populations is largely inadequate.

Greece' s geographical position between Europe, Asia and Africa gives a special character to the country's fauna. Greece's animals are a rich mixture of European, Asian and Africa species together with a considerable number of endemic species. Greece's climate and its vast variety of biotopes are the primary reasons why it is richer than most European countries in wildlife and its unique species of fauna and flora have incomparable value.

PROBLEMS AND THREATS TO THE FAUNA

Over the last century, especially since the 1960s, the expansion and intensification of human development activities have greatly increased the environmental threats to Greece's wildlife, leading to a considerable decrease in the number of many species. The main threats to Greece's fauna and biotopes today, both direct and indirect, are summarized below.

A. Indirect Threats

1. Alteration and Destruction of biotopes

This is the most serious problem faced by fauna worldwide today. Biotope alteration is almost exclusively due to recent economic development ( especially during the post -war years) and appears in various forms now such as: The draining of wetlands for the acquisition of agricultural land or malaria control, which still continues today and often proves to be a complete failure because the remaining soil is not capable of supporting agriculture on a long - and intensification of agriculture in Greece created new problems term basis and the valuable biotopes are irreversibly destroyed. Greece's wetlands continue to be under considerable pressure and face new threats including illegal construction, liquid and solid waste pollution, alterations of hydrological parameters and recent aquaculture activities which are often implemented without consideration of environmental consequences.


Delta Evros, wetland

The destruction of Greece's woodlands, which is almost exclusively due to human activities rather than natural causes. The socioeconomic development of modern Greece has resulted in the clearing of flat and semi- flat forest areas for agricultural expansion, the gradual intensification of forest resource exploitation, overgrazing and clearing for housing and tourist facilities. Fires, a contemporary menace to the Hellenic forests, have had a disastrous impact on fauna.

2. Pesticides

The mechanization of Agricultural methods and the restructuring and intensification of agricultural in Greece created new problems for the country's fauna, especially bird species which are more vulnerable than other animals.

The use of chemicals in agriculture (pesticides, fertilizers etc.) is another particularly grave problem worldwide. Aerial spraying of olive groves (using organophosphorus compounds) is especially harmful to birds and small mammals, resulting in their mass death.

3. Other indirect Threats The fauna in Greece also face problems resulting from the general economic development of the countryside. Included in this category are the following activities:

 • Expansion of cities, settlements etc... especially when it is carried out to the detriment of natural habitats.
 • Expansion of tourist facilities such as ski centers, marinas and airports, and the additional infrastructure needed to support them.
 • The building and expansion of industrial units, resulting in solid, liquid and atmospheric pollution.
 • Road construction and expansion of the existing road network and related infrastructure in areas which were previously inaccessible.
 • Construction of dams for hydroelectric power production and the extension of electric power net works.
 • The general contamination of the sea and inland waters, including eutrophication of lakes and other wetlands caused by agricultural fertilizers.
 • The increase in tourism and recreational activities (sea sports, mountain climbing, camping etc.) especially within important habitats such as bird migration areas or during reproduction periods.
 • Mining or excavations, especially in mountainous ecosystems or on islands where there are fragile endemic wildlife populations.
 • Disturbances caused by photographers and cinematographers, especially during reproduction periods.

  B. Direct Threats

  1. Hunting

  It is true that in economically developed countries has nothing to do with man's primordial and often romanticized custom of killing of animals for food. The question of hunting deserves careful attention in Greece and other Mediterranean countries where the sport constitutes a serious threat to fauna. The overall increase in the economic standards in Greece have made it easier for people to obtain guns and to access remote areas in the country side. Human intervention in Greece's natural biotopes have led to a decrease in the number of birds and mammals.

  Although Greece has a great variety of animals, the species which are hunted are small in number and are especially vulnerable to extinction because of the country's small geographic area and the heterogeneity of its biotopes.

  The majority of hunters in Greece lack even a basic Knowledge of the species of their games. Their inability to identify various species results in the slaughter every year of rare, protected species .For threatened bird species ,which often coexist with other birds, which can legally be hunted, the problem is especially severe. Very few hunters would hesitate to shoot Red Geese , Dwarf Geese, Slenderbilled curlews and other rare species either purposely or simply because they are unable to distinguish rare birds from more common species.


  Kri kri hunting

  A parallel problem is the great disturbance by hunters of the natural environment, particularly wetlands. This human invasion of habitats interrupts the natural cycles of ducks, wading birds and other waterfowl which must feed and rest undisturbed during certain periods in their biological cycles. Often environmental disturbances by hunters cause more detrimental consequences for bird species than the actual hunting.

  Illegal hunting has also had especially harmful effects on large mammal populations. The disappearance of the Wild Boar from the Peloponnese and the dramatic reduction in the population of Roe Deer is mainly due to hunting. Roe Deer, the Chamois and Wild Goat are often victims of organized, illegal hunting techniques. Illegal hunting of hare using artificial lights, for example, is a common practice in many parts of the country. A 1988 study by the Ministry of Agriculture revealed that many bears are killed during organized hunting of wild boars.

  2. Capture, Trading and Collection of Rare Species


  Capture, Trading and Collection of Rare Species

  Poacher use any available method to capture wild fauna species- including nets, traps, limesticks, etc- either for food or to sell as pets. The vast majority of birds illegally captured in Greece today are birds kept in captivity because of their ability to sing. Related to hunting, is the illegal of staffing or embalming species for trade. Many impressive birds and mammals are killed for this purpose. Finally, both foreign and Greek collectors seek many species of rare birds and endemic reptiles for trade.

  3. Use of Poisoned Bait- «Pest» Species


  Snake of Milos

  Efforts to control the populations of certain carnivorous mammals and birds - the so-called «pest» species - is one of the most controversial and discussed subjects worldwide. In actuality, there are no «harmful» or «useful» animals and many years of experience in a number of countries have shone that such attempts are rather futile and ineffective.

  Decades of using strychnine bait to kill wolves, foxes and jackals resulted in the depletion of these animals in many areas of Greece before the practice was abandoned in 1981. It also resulted in the simultaneous dramatic reduction in the number of carrion eaters, for example the Griffon Vulture. Today they are exterminated in a more organized way using only potassium cyanide. The exact effects of the poison , however, on the birds has not yet been investigated and the bait often kills animals which are not considered «harmful» such as the Wildcat ,The Marbled Polecat, the Badger and others.

  In conclusion to this chapter on the threats faced by wild fauna in Greece today, it is important to note that the problems are becoming more intense and more difficult to resolve because of lack of environmental education and sensitivity of the public despite progress made in recent years.


  Wulf

  Our country has already designated the following 11 such wetlands:

  1. Evros Delta
  2. Mitriko Lake and Messi Lagoon
  3. Vistonis Lake- Porto Lagos
  4. Nestos Delta
  5. Kerkini Lake
  6. Koronia and Volvi Lakes
  7. Axios- Loudias- Aliakmonas Delta
  8. Mikri Prespa Lake
  9. Louros- Arahthos Delta
  10. Messolonghi Lagoons- Acheloos Delta
  11. Kotychi Lagoon

  The 10 National Parks are the following:

  1. Vikos- Aoos National Park
  2. Samaria National Park
  3. Ainos National Park
  4. Oiti National Park
  5. Olymbos National Park
  6. Parnassos National Park
  7. Parnitha National Park
  8. Sounion National Park
  9. Pindos National Park
  10. Prespes National Park

  Hop on the Travel-Net to Europe: Introduction

 • Ακολουθεί μια πρόχειρη μετάφραση του επίμαχου κοματιού (B. Direct Threats - 1. Hunting):

  Αμεσες απειλές - Κυνήγι

  Είναι αλήθεια ότι στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες το κυνήγι δεν έχει καμία σχέση με την πρωτόγονη και συχνά ρομαντική συνήθεια της δολοφονίας των ζώων για τροφή. Το θέμα αξίζει ιδιαίτερη προσοχή στην Ελλάδα και άλλες μεσογειακές χώρες όπου το κυνήγι αποτελεί μια σοβαρή απειλή στην πανίδα. Η γενική αύξηση του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα έχει διευκολύνει τους ανθρώπους να αγοράζουν όπλα και να έχουν πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

  Η ανθρώπινη επέμβαση στους φυσικούς βιότοπους της Ελλάδας έχει οδηγήσει σε μείωση τον αριθμό πουλιών και θηλαστικών. Αν και η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ποικιλία ζώων, τα είδη που κυνηγιούνται είναι λίγα σε αριθμό και είναι ιδιαίτερα τρωτά στην εξάλειψη λόγω της μικρής γεωγραφικής περιοχής της χώρας και την ετερογένεια των βιότοπών της. Η πλειοψηφία των κυνηγών στην Ελλάδα δεν έχουν ούτε βασική γνώση των ειδών των θηραμάτων. Η ανικανότητά τους να αναγνωρίσουν τα διάφορα είδη οδηγεί στη σφαγή κάθε έτος σπάνιων, προστατευμένων ειδών. Για τα απειλούμενα είδη πουλιών, που συνυπάρχουν συχνά με άλλα θηρεύσιμα πουλιά, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Πολύ λίγοι κυνηγοί θα δίσταζαν να πυροβολήσουν τις κόκκινες χήνες, τις νάνες χήνες, τα τουρλιά και άλλα σπάνια είδη είτε εσκεμμένα είτε απλά επειδή είναι ανίκανοι να διακρίνουν τα σπάνια πουλιά από τα πιό κοινά είδη.

  Ένα παράλληλο πρόβλημα είναι η μεγάλη διαταραχή από τους κυνηγούς του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα τους υγρότοπους. Αυτή η ανθρώπινη εισβολή στούς βιοτόπους διακόπτει τους φυσικούς κύκλους των παπιών, των κολοβατικών πουλιών και άλλων υδρόβιων πουλιών που πρέπει να ταϊσουν και να μείνουν ανενόχλητο κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων της ζωής τους. Συχνά, οι περιβαλλοντικές διαταραχές από τους κυνηγούς προκαλούν καταστρεπτικότερες συνέπειες για τα πουλιά από το πραγματικό κυνήγι.

  Το παράνομο κυνήγι είχε επίσης ειδικά επιβλαβή αποτελέσματα στους μεγάλους πληθυσμούς θηλαστικών. Η εξαφάνιση του άγριου κάπρου από την Πελοπόννησο και η δραματική μείωση του πληθυσμού των ελαφιών οφείλεται κυρίως στο κυνήγι. Τα Ζαρκάδια, οι αίγαγροι και η άγρια αίγα είναι συχνά θύματα των οργανωμένων, παράνομων τεχνικών κυνηγιού. Το παράνομο κυνήγι των λαγών όπου χρησιμοποιούν τεχνητά φώτα, παραδείγματος χάριν, είναι μια κοινή πρακτική σε πολλά μέρη της χώρας.

  Μια μελέτη του 1988 από το Υπουργείο Γεωργίας αποκάλυψε ότι πολλές αρκούδες σκοτώνονται κατά τη διάρκεια του οργανωμένου κυνηγιού των άγριων κάπρων.

  Ακολούθησαν τρείς επιστολές μελών μας οι οποίες έμειναν αναπάντητες από τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας:

  Με τιμή και θαυμασμό

  Καλημέρα σας και καλό Πάσχα
  Αφορμή για να σας στείλω αυτό το email στάθηκε η διαδικτυακή σας παρουσία.

  Κατ' αρχάς θέλω να σας συγχαρώ όλους σας. Μπράβο παιδιά, είστε δραστήριοι και ικανοί. Πολύ σας ζηλεύω. Μακάρι κι εγώ είκοσι χρόνια πριν να ήμουν μέλος ενός τέτοιου δραστήριου σχολείου.

  Πρέπει να συγχαρώ όμως και τους καθηγητές σας γιατί η αλήθεια είναι ότι χάρη στη πολύτιμη βοήθειά τους καταφέρατε σήμερα όσα καταφέρατε. Είναι σημαντικό να μη ξεχάσετε αργότερα, ούτε τους καθηγητές σας αλλά ούτε και το σχολείο σας γιατί είναι πράγματα ένα ξεχωριστό σχολείο, παράδειγμα προς μίμηση.

  Θα ήθελα ωστόσο, με όλο το θαυμασμό και την εκτίμηση που έχω απέναντι στην άξια προσπάθειά σας, να αναφερθώ σε ένα σημείο που είναι ελαφρώς "παράφωνο". Κάνετε μία υπέροχη προσπάθεια να προσεγγίσετε το πρόβλημα της μείωσης της πανίδας στη χώρα μας και σε κάποια ενότητα αναφέρεστε στο κυνήγι. Σε αυτή λοιπόν την ενότητα, αναφέρονται κάποιες ανακρίβειες που καλό θα ήταν να σας προβληματίσουν.

  Αναφέρεται λοιπόν πως υπάρχουν θηρεύσιμα είδη στην Ελλάδα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Κάτι που δεν είναι σε καμία περίπτωση αληθές.

  Ο αριθμός των θηρεύσιμων ειδών στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένος και κανένα από αυτά, (ούτε τα ενδημικά αλλά ούτε τα αποδημητικά), δεν κινδυνεύει με εξαφάνιση σύμφωνα με όλες τις επίσημες μελέτες. Ο δε αγριόχοιρος που αναφέρετε στο κείμενο ότι εξαφανίστηκε λόγο του αλόγιστου κυνηγιού, καλό θα ήταν να γνωρίζετε ότι πράγματι, το καιρό της κατοχής αλλά και στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου που στοίχισε τόσο πολύ στη χώρα μας, κυνηγήθηκε από πεινασμένους ανθρώπους που προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν το κρέας της οικογένειάς τους. Είναι γεγονός ότι ο αγριόχοιρος είχε ολοκληρωτικά εξαφανιστεί από τη Πελοπόννησο. Χάρη όμως στις φιλότιμες ενέργειες των κυνηγετικών συλλόγων των νομών της Πελοποννήσου, και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας της Ελλάδος, εδώ και δεκαπέντε περίπου χρόνια έγιναν συστηματικές απελευθερώσεις αγριόχοιρων που μεταφέρθηκαν από διάφορες άλλες περιοχές της χώρας αλλά και αναπαράχθηκαν σε ειδικά εκτροφεία με τη φροντίδα και τα χρήματα των απλών κυνηγών. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι τα βουνά της Πελοποννήσου να είναι γεμάτα από αγριόχοιρους. Χιλιάδες αγριόχοιροι σήμερα ζουν ελεύθεροι στα βουνά της Πελοποννήσου αλλά και της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας, χάρη στις προσπάθειες και τους κόπους κυνηγών.

  Σε ένα άλλο σημείο του κειμένου, διατυπώνεται η άποψη ότι ελάχιστοι κυνηγοί δεν θα σκότωναν είτε από άγνοια είτε ηθελημένα απαγορευμένα είδη ζώων. Μα ποιος είναι αυτός που μπορεί να ισχυριστεί ότι γνωρίζει πως λειτουργεί η συνείδηση 300.000 ανθρώπων και με απόλυτη βεβαιότητα μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα των ενεργειών τους; Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνονταν εάν 300.000 άνθρωποι έβγαιναν στην ύπαιθρο και άρχιζαν να σκοτώνουν αδιακρίτως ότι κινείται;

  Για να βγάλει ένας Έλληνας άδεια κυνηγίου, πρέπει να δώσει εξετάσεις και να αποδείξει ότι μπορεί να ξεχωρίσει τα λίγα είδη που επιτρέπεται η Θήρευση τους από τα υπόλοιπα.

  Σε ένα άλλο σημείο του κειμένου, αναφέρεται ότι "η ανθρώπινη εισβολή στους βιότοπους διακόπτει τους φυσικούς κύκλους των παπιών, των κολοβατικών πουλιών και άλλων υδρόβιων πουλιών που πρέπει να ταΐσουν και να μείνουν ανενόχλητα κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων της ζωής τους". Πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε ότι το κυνήγι στην Ελλάδα, (σε αντίθεση με πολλές άλλες "προηγμένες" ευρωπαϊκές χώρες), απαγορεύεται κατά τη περίοδο αναπαραγωγής των θηραμάτων. Για το λόγο αυτό, σχεδόν όλα τα θηράματα κυνηγιούνται από δύο έως και το πολύ έξι μήνες.

  Η δε φωτογραφία που παρουσιάζεται στο site με τις νεκρές αρκούδες, δεν είναι σε καμία περίπτωση Ελληνική, γιατί απλούστατα στην Ελλάδα δεν ζει αυτό το είδος αρκούδας.

  Θα ήθελα πραγματικά να σας τονίσω ότι σε καμία περίπτωση δε μέμφομαι τη φιλότιμη και άξια προσπάθειά σας. Γνωρίζω ότι σας παρουσιάστηκε μόνο η μισή αλήθεια και αυτή παρουσιάσατε κι εσείς.

  Δυστυχώς αυτή είναι η κατάρα της εποχής μας. Ζούμε σε ένα κόσμο που παρ' ότι υπέρ - πληροφορείται για τα πάντα, δυστυχώς, θα έλεγε κανείς ότι με ένα "μαγικό τρόπο", όλοι μας μαθαίνουμε πάντα τις μισές αλήθειες.

  Τις μισές αλήθειες ήξεραν και οι Αφγανοί που έριξαν τα αεροπλάνα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης στερώντας τη ζωή από χιλιάδες αθώους άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά. Τις μισές αλήθειες ήξεραν και τα δεκάδες εκατομμύρια των Αμερικάνων που με χαρά και ανακούφιση χειροκροτούσαν τους "ήρωες" στρατιώτες τους, κάθε φορά που έστελναν τις "έξυπνες βόμβες" τους να σκορπίσουν το θάνατο σε αθώους άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά...

  Θα σας παρακαλέσω λοιπόν παιδιά, εσείς που αποτελείτε το μέλλον αυτού του τόπου, εσείς που αύριο θα χρειαστεί να σηκώσετε στους ώμους σας το βάρος της σωτηρίας και της ευημερίας της όμορφης πατρίδας μας, να μη κάνετε το λάθος που κάναμε εμείς οι γονείς σας, οι παππούδες σας και οι πρόγονοι σας. Στα χέρια σας είναι να ψάχνετε πάντα ΟΛΗ την αλήθεια. Και με σύμμαχο τη καθαρή αλήθεια, όσο οδυνηρή ή δυσβάσταχτη και να είναι αυτή, θα μας κάνετε όλους περήφανους.

  Ονομάζομαι Δημήτρης Χριστοδουλάκης και είμαι μέλος του Ωρίωνα. Ο ΩΡΙΩΝ, (www.orion.net.gr), είναι ένα πανελλήνιο δίκτυο κυνηγών που ιδρύθηκε πριν ένα περίπου χρόνο από λίγους φίλους που γνωριστήκαμε μέσω του Διαδικτύου και που μας ένωσε η κοινή αγωνία για το μέλλον του κυνηγίου στη χώρα μας. Εκτιμήσαμε ότι πρέπει να στραφούμε με ζήλο στην ενημέρωση και επιμόρφωση όλων των κυνηγών και μη, για κάθε θέμα που αφορά το κυνήγι και τη σχέση μας με την κοινωνία. Να βοηθήσουμε όλους τους Έλληνες να γίνουν γνώστες της ηθικής του κυνηγίου και να διαδραματίσουμε όλοι μας, έναν ιδιαίτερο ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση των βιοτόπων.

  Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή μας να σας γνωρίσουμε από κοντά και να συζητήσουμε για τα παραπάνω θέματα εκτενέστερα. Γνωρίζω ότι κάποιοι από τους άξιους καθηγητές σας θα διαβάσουν αυτό το μήνυμα και απευθυνόμενος προς αυτούς, θα ήθελα να τους παρακαλέσω, να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Μπορεί να διαφωνώ με τις απόψεις τους αλλά θαυμάζω τον εξαίρετο τρόπο με τον οποίο ασκούν το λειτούργημα του εκπαιδευτικού και είμαι σίγουρος ότι μόνο καλό μπορεί να βγει από μία τέτοια συνάντηση.

  Με τιμή και θαυμασμό
  Δημήτρης Χριστοδουλάκης


  Some Comments about...

  Dear friend,
  I have visited your site at:www.pi-schools.gr/sxoleia/1gym_metamorphosis/comenius2/introduction.html and I have some comments to make.

  I hope it is you the student who wrote this chapter and not an adult teacher of yours. Anyway, having read this chapter I have to say it leaves a lot of open issues for discussion. This is positive since you may have the option to learn some more about this subject (ignorance is not a bad thing however not to know you are ignorant is). Of course I do not consider myself an expert, however I have grown up far from Athens in one of the purest (from the nature's side) areas of Greece and I have visited for hunting or other activities (i.e. mountaineering) several places of our country. During this period I did not only have the chance to see, admire and become a part of our nature, but I have also met a significant number of hunters from our country and became aware of the hunting culture in several places.

  Let us go now through your document where you will see my comments in blue

  It is true that in economically developed countries has nothing to do with man's primordial and often romanticized custom of killing of animals for food. The question of hunting deserves careful attention in Greece and other Mediterranean countries where the sport constitutes a serious threat to fauna. Hunting has always been an action of collecting food from nature, although it has stopped being the primary food bringing activity for the last 10.000 years. It is not a sport, but a human right, equally here as in United States, Sweden, or Cameroon. The fact that people have put rules to increase the difficulty of hunting does not turn it to a sport. These rules were the first approach to reservation, an idea that is probably, almost as old as hunting is. The overall increase in the economic standards in Greece have made it easier for people to obtain guns and to access remote areas in the country side. Referring to the point about obtaining guns, I can tell you that in the Greek country side there were very few houses that did not possess at least one gun let's say about 50 years ago. About the access to remote places there are two cases:

  1. Some years ago Greece's population was more homogeneously spread to the country's area. From this point of view there should be more activity in these areas than what occurs at the moment
  2. On the other hand access by car to some places should be forbidden and it is not the fault of hunting or hunters that this is not realized. The so-called "forest roads" should be closed to public and be used only for special purposes (i.e. firefighting)

  Human intervention in Greece's natural biotopes have led to a decrease in the number of birds and mammals. This is true, but believe me it is not hunting activity, which was increased dramatically (if at all) during the recent years. Consider the increase of population of hunters compared for example to the increase of inhabited places, areas which are used by modern agricultural activities without care for reservation etc. and you may come up with useful conclusions.

  Although Greece has a great variety of animals, the species which are hunted are small in number and are especially vulnerable to extinction because of the country's small geographic area and the heterogeneity of its biotopes. I really find it hard to understand the point. Would it be better if there was a bigger number of hunted species? There is truly a small number of hunting species and these have been selected with criteria of population health and stability. Moreover how do you define "small geographic area"? Greece has one of the lowest population densities in Europe.

  The majority of hunters in Greece lack even a basic Knowledge of the species of their games. Their inability to identify various species results in the slaughter every year of rare, protected species .For threatened bird species ,which often coexist with other birds, which can legally be hunted, the problem is especially severe. Very few hunters would hesitate to shoot Red Geese , Dwarf Geese, Slenderbilled curlews and other rare species either purposely or simply because they are unable to distinguish rare birds from more common species. I believe the situation is exactly the opposite. Most of Greek hunters know the species they hunt very well. Deliberate shooting of protected species suggests poaching which is another story. I admit there may be a few birds accidentally shot by newcomers (almost only in waterfowl hunting), but believe me these are fewer than people being killed in car accidents in our country. Of course this is not an excuse, and I really believe this happens due to the methods used, or rather not used for waterfowl hunting in our country. If like all other countries, decoys and calls (manual, not electronic) were allowed these accidents would be much fewer in number. Do you really believe one would like to risk the legal consequences for a Dwarf Goose?

  A parallel problem is the great disturbance by hunters of the natural environment, particularly wetlands. This human invasion of habitats interrupts the natural cycles of ducks, wading birds and other waterfowl which must feed and rest undisturbed during certain periods in their biological cycles. Often environmental disturbances by hunters cause more detrimental consequences for bird species than the actual hunting. This sounds at least funny. If you had been at least once in a place where waterfowl hunting takes place you would have the chance to find out how easy it is for these birds to by-pass hunters. Let alone that these birds which may leave even in arctic conditions can tune their cycles according to the environment (i.e. they feed at night)

  Illegal hunting has also had especially harmful effects on large mammal populations. The disappearance of the Wild Boar from the Peloponnese and the dramatic reduction in the population of Roe Deer is mainly due to hunting. Roe Deer, the Chamois and Wild Goat are often victims of organized, illegal hunting techniques. Illegal hunting of hare using artificial lights, for example, is a common practice in many parts of the country. A 1988 study by the Ministry of Agriculture revealed that many bears are killed during organized hunting of wild boars.

  Illegal hunting is always a threat and is constantly fought be the legal hunters. However the examples you bring are not the best. Wild boar has healthy populations in Peloponnese, as a result of the work of the local hunting organizations. Although boars are hunted again for the last 5 years, the population is rising. Roe deer is not in the list of legal game (except reserved areas) for the last 70 years or so. However during the last years there has been observed a significant rise of the population.

  One more thing: In the chapter of Capture, Trading and Collection of Rare Species, you have a photo of several killed black bears. I have two comments: Black Bear is neither a rare species nor a Greek one. It maintains healthy populations in North America, where it is hunted legally. So I do not see the point of this photo there.

  Another suggestion is to put your name in your document. I do not mean that only as an acceptance of responsibility, but also because this answer is an invitation to you, the writer, to come for a hunting day with me and see he true side of the subject you handled here. And believe me, although reading is necessary, nothing can replace the knowledge gained by the true experience.

  With friendly regards,
  Antonis Simpouras

  P.S. My answer is in English since the prototype is in English. If you require an answer in Greek please send me a Greek version of this document.


  Σχόλια ενός κυνηγού για την Ιστοσελίδα σας

  Χαίρετε,

  Ψάχνοντας με μηχανές αναζήτησης στο internet για θέματα σχετικά με την πανίδα του τόπου μας ανακάλυψα και την ιστοσελίδα του σχολείου σας, του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης. Καταρχήν αξίζουν συγχαρητήρια στους συντελεστές της ιστοσελίδας σας, καθηγητές και μαθητές. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η νέα γενιά έχει τέτοιες οικολογικές ανησυχίες και μπορεί να εκμεταλεύεται τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας για να τις προβάλλει. Ομως έχω και δύο παρατηρήσεις για τη βελτίωση της ιστοσελίδας σας:

  Η πρώτη αφορά τα κείμενα που είναι μόνο στα αγγλικά. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η απαίτηση του προγράμματος στο οποίο μετέχετε. Ομως θα μπορούσατε να βάλετε και στα Ελληνικά το τόσο πλούσιο υλικό που έχετε συγκεντρώσει. Αρκετοί συμπολίτες μας δεν ξέρουν καλά (ή καθόλου) αγγλικά, άλλωστε στην Ελλαδα είμαστε !! Η δεύτερη παρατήρηση που θα αναπτύξω περισσότερο αφορά κάποιες ανακρίβειες στο κομάτι της εργασίας σας που αφορά το Κυνήγι. Συγκεκριμένα :

  Γράφετε ότι η πλειοψηφία των κυνηγών δεν έχουν γνώση των θηρεύσιμων ειδών και πυροβολούν αδιακρίτως (εσκεμένα ή από λάθος) τα επιτρεπόμενα αλλά και τα προστατευόμενα είδη της πανίδας.

  Οι περισσότεροι κυνηγετικοί σύλλογοι εκδίδουν φυλλάδια με τα επιτρεπόμενα θηράματα στην αρχή κάθε κυνηγετικής περιόδου. Επίσης τα κυνηγετικά περιοδικά και τα κυνηγετικά ένθετα των εφημερίδων δημοσιεύουν πίνακες, φωτογραφίες και περιγραφές των θηρεύσιμων ειδών. Αλλωστε για την έκδοση κυνηγετικής αδείας, πέρα από το καθαρό ποινικό μητρώο και την ιατρική βεβαίωση, γίνονται εξετάσεις βάσει ερωτηματολογίων αντίστοιχα με τις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης. Ετσι δεν δικαιολογείται κανείς να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε.

  Παρ' όλα αυτά όσοι δεν υπακούουν στους νόμους του Κυνηγίου έχουν να αντιμετωπίσουν τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο αυτό θα σας ενημερώσω ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις, με χρήματα των κυνηγών και χωρίς κρατική ενίσχυση, έχουν συγκροτήσει και εξοπλίσει πλήρως τα τελευταία χρόνια ένα σώμα εκατοντάδων θηροφυλάκων με κύριο σκοπό την πάταξη της λαθροθηρίας. Καθημερινά γίνονται δεκάδες έλεγχοι σε όλα τα κυνηγοτόπια της πατρίδας μας και βέβαια υποβάλλονται οι ανάλογες μηνύσεις σε περιπτώσεις παρανομιών. Παράλληλα αυτοί οι θηροφύλακες εκτός από τον έλεγχο της λαθροθηρίας προστατεύουν την ύπαιθρο από πυρκαϊές αλλά και από άλλες παράνομες ενέργειες (υλοτόμηση, εκχερσώσεις, παράνομη βόσκηση κλπ). Η κυνηγετική κοινότητα έχει καταλάβει πολύ καλά ότι ο λαθροκυνηγός είναι εχθρός του κυνηγού και προσπαθούμε με κάθε νόμιμο μέσο να αποβάλλουμε τα τελευταία δείγματα τέτοιας συμπεριφοράς.

  Γράφετε ότι οι Κυνηγοί με την δραστηριότητά τους στη φύση, παρενοχλούν τα υδρόβια κλπ είδη κατά την αναπαραγωγική τους περίοδο. Αυτό δεν είναι αληθές. Στην Ελλάδα, κάθε κυνηγετική δραστηριότητα σταματά στο τέλος του Φεβρουαρίου ενώ η αναπαραγωγή περίοδος των ειδών ξεκινά προς τα τέλη Μαρτίου. Το κυνήγι ξεκινά πάλι στις 20 Αυγούστου μόνο σε ορισμένες περιοχές όπου δεν υπάρχουν ενδημικά θηράματα. Στην υπόλοιπη χώρα το κυνήγι ξεκινά ουσιαστικά στις 15 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα έχει την πιό αυστηρή κυνηγετική νομοθεσία από όλη σχεδόν την Ευρώπη. Π.χ το κυνήγι του λαγού επιτρέπεται μόνο κάθε Τετάρτη και Σαββατοκύριακο από τις 15/9 εως τις 10/1 και με δικαίωμα θήρευσης ενός μόνο λαγού ανά κυνηγό. Από τα είδη που επιτρέπεται η θήρα τους, δεν κινδυνεύει κανένα με εξαφάνιση, αντίθετα ορισμένα αυξάνονται κατά περιόδους ανάλογα κυρίως με τα καιρικά φαινόμενα και τους βιολογικούς κύκλους της φύσης.

  Πράγματι, η ανθρώπινη παρέμβαση έχει οδηγήσει σε μείωση ορισμένα είδη της πανίδας με δραστηριότητες όπως η καταστροφή των βιοτόπων, η εντατική γεωργία με την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, η μόλυνση-καταστροφή των υγροτόπων, η λαθροθηρία και η ερήμωση της υπαίθρου. Το κυνήγι, όταν διεξάγεται σύμφωνα με τη νομοθεσία, ελάχιστα επηρεάζει τους θηραματικούς πληθυσμούς.

  Πέρα από χόμπυ, το Κυνήγι είναι και μία πράξη αποκόμισης τροφής από τη φύση. Στο σημείο αυτό συγγενεύει με δραστηριότητες όπως το ερασιτεχνικό ψάρεμα και το μάζεμα χόρτων, μανιταριών και σαλιγκαριών από το βουνό. Ο κυνηγός σκοτώνει μόνος του το θηραμά του ενώ ο μή κυνηγός δίνει εντολή στον χασάπη να το πράξει για λογαριασμό του. Η διαφορά είναι ότι το άγριο θήραμα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα μέσα που το έχει προικίσει η φύση για να ξεφύγει ενώ τα κοτόπουλα π.χ δεν έχουν καμία ελπίδα. Από την κλωσομηχανή πάνε στον θάλαμο πάχυνσης με τα φώτα συνεχώς αναμένα για να τρώνε μέρα-νύχτα και να παχύνουν ώστε μέσα σε δύο μήνες να οδηγηθούν στο σφαγείο χωρίς ίσως να έχουν δεί ποτέ το φώς της μέρας.

  Γράφετε επίσης ότι οι κυνηγοί έχουν εξαφανίσει τους αγριόχοιρους από την Πελοπόννησο. Η αλήθεια είναι ότι, χάρη στις προσπάθειες των κυνηγετικών φορέων τα τελευταία 15 χρόνια, ο αγριόχοιρος επανέκαμψε πάλι στην περιοχή. Μάλιστα αναπτύχθηκε τόσο πολύ που από το 1998 επιτράπηκε ξανά το κυνήγι του αγριόχοιρου στην Πελοπόννησο. Ετσι ακόμα και κυνηγοί από την Στερεά Ελλάδα πάνε για κυνήγι αγριόχοιρου στην Πελοπόννησο.

  Το ζαρκάδι επίσης βρίσκεται σε αρκετά καλούς πληθυσμούς σε πολλά σημεία σε όλη την ηπειρωτική χώρα και μάλιστα παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Τόσο που συζητείται να ενταχθεί και πάλι στα θηρεύσιμα είδη (μετά από δεκαετίες απαγόρευσης) όπως είναι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

  Τώρα για την αρκούδα τί να πούμε; Φυσικά απαγορεύεται αυστηρά η θήρα της και κανένας κυνηγός δεν θα σήκωνε το όπλο του σε ένα τέτοιο πλάσμα. Η φωτογραφία που υπάρχει στη σελίδα σας προφανώς δεν είναι από την Ελλάδα και δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις στους επισκέπτες σας.

  Ομως υπάρχουν και οι γεωργοί-κτηνοτρόφοι των ορεινών περιοχών οι οποίοι συνήθως οπλοφορούν όλο το χρόνο και βέβαια δεν θα χαριστούν ούτε σε αρκούδες ούτε σε λύκους αν πάθουν ζημιές στις καλλιέργειες ή το κοπάδι τους. Εδώ φταίει και η Πολιτεία που τους αποζημιώνει ελάχιστα για τις ζημιές από τα άγρια ζώα.

  Ασχολούμαι από μικρό παιδί με το Κυνήγι, είναι μια ενασχόληση-χόμπυ που με γεμίζει και δεν το αλλάζω με τίποτα. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησα πριν από τρία σχεδόν χρόνια μια ερασιτεχνική ιστοσελίδα (www.hunter.gr) για το Κυνήγι στην Ελλάδα. Με λίγες γνώσεις προγραμματισμού, λίγο διαθέσιμο χρόνο αλλά πολύ αγάπη και μεράκι για το κυνήγι. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Κυνήγι και κυρίως συνδέσμους (links) προς όλες τις υπόλοιπες Ελληνικές κυνηγετικές ιστοσελίδες. Ορισμένες είναι πολύ καλές και πλήρεις και θα βρείτε εκεί οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσατε να ζητήσετε για το Κυνήγι.

  Σας κούρασα αλλά ελπίζω η επιστολή μου αυτή να σταθεί αφορμή για έναν εποικοδομητικό διάλογο πάνω στο Κυνήγι και γενικότερα στις δραστηριότητες στη φύση. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, αντιρρήσεις ή ερωτήσεις σας θα είναι ευχαρίστως δεκτές.

  Με φιλικούς χαιρετισμούς
  Νίκος Παπαϊωάννου