ΩΡΙΩΝ - Το Δίκτυο των Κυνηγών
Διαβούλευση σχεδίου νόμου για την ευζωία των ζώων συντροφιάςΗ Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δολοφονεί το κυνήγι
ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΩΡΙΩΝΑ

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΩΡΙΩΝΑ

  1. Η προστασία του περιβάλλοντος.

  2. Η ανάπτυξη οικολογικής και κυνηγετικής συνείδησης και η διάδοση στην κοινωνία της ηθικής του κυνηγίου.

  3. Η δημιουργία εθνικού και διεθνούς δικτύου συνεργασίας, πληροφόρησης και νομικής βοήθειας για τοπικά και εθνικά προβλήματα του περιβάλλοντος.

  4. Η υποστήριξη κάθε προσπάθειας βελτίωσης βιοτόπων, φιλοθηραματικών έργων και άλλων δραστηριοτήτων στη φύση σε όλη την Ελλάδα.

  5. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση και προώθηση Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων διαχείρισης βιοτόπων.

  6. Η μελέτη και ο σχεδιασμός ενεργειών και προγραμμάτων, που θα βοηθήσουν την διάσωση και την αναβάθμιση του θεσμού του κυνηγίου, η πρότασή τους στις Κυνηγετικές Οργανώσεις, και όπου είναι δυνατόν η υλοποίησή τους από τα μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ μας.

  7. Η άμεση απάντηση και παρέμβαση στους κοινωνικούς χώρους, σε κάθε προσπάθεια αντικυνηγετικής προπαγάνδας με όλους τους δυνατούς τρόπους, όταν και όπου θίγονται τα κυνηγετικά μας ιδεώδη με συκοφαντικές αναφορές, λέξεις ή με κάθε είδους προβολή αναληθών γεγονότων και η παρέμβαση σε ανάλογες δίκες.

  8. Η άμεση καταγγελία κάθε αντικυνηγετικής ενέργειας, όπως προπαγάνδας, λαθροθηρίας, παράνομης υλοτόμησης και δόμησης, κ.α., σε όλα τα υπεύθυνα όργανα, όπως Δασικές αρχές, Κυνηγετικές Οργανώσεις και Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή.

  9. Η συλλογή στοιχείων, νομικών γνώσεων και δεδομένων για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ομίλου μας.

  10. Η ανάπτυξη, και η σύσφιξη φιλικών και συναδελφικών δεσμών μεταξύ των μελών μας με διάφορες συναντήσεις, εκδηλώσεις, εορτές, εκδρομές κ.α.