ΩΡΙΩΝ - Το Δίκτυο των Κυνηγών
Το πρόβλημα του υπερπληθυσμού λύκων και αρκούδωνΝομοσχέδιο «Ρεζίλι των σκυλιών»